nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Каледонія

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — КаледОнія.

Каледо́нія

Каледо́нія, -нії, -нією

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

пере́кладний або перекладни́й