nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Калеваля

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — КАлеваля.

Ка́леваля

Ка́леваля, -лі, -лею

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

хронологі́чний або хроно́логічний