nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Зіньківщина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — ЗінькІвщина.

Зінькі́вщина

Зінькі́вщина, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

Ґре́нляндія або Ґренля́ндія