nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Зіньківський

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — ЗінькІвський.

Зінькі́вський

Зінькі́вський, -кого, -кому, -ким (пр.)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

репе́ртуар або репертуа́р