nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Зінов’ївське

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — ЗінОв’ївське.

Зіно́в’ївське

Зіно́в’ївське, -кого, -кому, в -кому (м.)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

популяриза́торський або популяризаторськи́й