nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Зінов’єв

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — ЗінОв’єв.

Зіно́в’єв

Зіно́в’єв, -ва, -ву, -вим (рос. пр.)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ста́жерка або стаже́рка