nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Звиногородщина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — ЗвиногорОдщина.

Звиногоро́дщина

Звиногоро́дщина, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

потемні́шати або по́темнішати