nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Звиногородка

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — ЗвиногорОдка.

Звиногоро́дка

Звиногоро́дка, -дки, -дні (м.)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

обрахова́ний або обрахо́ваний