nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Запорожжя

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — ЗапорОжжя.

Запоро́жжя

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

рефле́ксологічний або рефлексологі́чний