nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Закавказзя

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — ЗакавкАззя.

Закавка́ззя

Закавка́ззя, -ззя, -ззю, -ззям

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

копи́тце або ко́питце