nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові задорожній

Наголос у слові може падати на різні склади, залежно від значення.

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — задорОжній.

задоро́жній

задоро́жній, -ня, -нє

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — ЗадорОжній.

Задоро́жній

Задоро́жній, -нього, -ньому (прізв.)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

хлю́пнути або хлюпнути́