nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Житомирщина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — ЖитОмирщина.

Жито́мирщина

Жито́мирщина, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

справо́здання або справоздання́