nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Ерзерум

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою У — ЕрзерУм.

Ерзеру́м

Ерзеру́м, -му, -мові, в -мі (місто)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

озеро́ або о́зеро