nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Европа

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — ЕврОпа.

Евро́па

Евро́па, -пи, -пі

Речення зі словом «Европа»:

Европа негідна створити щось таке красне, як цей мій малий королівський кабінет.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

домі́ніканці або домініка́нці