nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Діоген

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — ДіогЕн.

Діоге́н

Діоге́н, -на (гр. філософ)

Речення зі словом «Діоген»:

За переказами, давньогрецький філософ Діоген Синопський прагнув показати, що справжній філософ, який осягнув сенс життя, не потребує матеріальних благ.

Діоген вважав будинок непотрібною розкішшю і перебрався до бочки, але при цьому зберіг для себе ківш для пиття.

Діоген, до речі, за легендою, мешкав у бочці.

Грецький філософ Діоген нібито навіть задовольняв себе перед широкою публікою, щоб проілюструвати, наскільки свободолюбною і цінною є ця здатність.

Діоген, наприклад, публічно гнобив античну публіку видом власного кінікійського хуя.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

кремі́нець або креміне́ць