nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Донской

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — ДонскОй.

Донско́й

Донско́й, -ко́го, -ко́му (рос. пр.)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

дисциплі́на або ди́сципліна