nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Держвидав

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — ДержвидАв.

Держвида́в

Держвида́в, -ву = Держа́вне Видавни́цтво

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

кпити́ або кпи́ти