nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Гумбольдт

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою У — ГУмбольдт.

Гу́мбольдт

Гу́мбольдт, -та (нiм. учен. Humboldt)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

за́пнутий або запну́тий