nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Греція

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — ГрЕція.

Гре́ція

Гре́ція, -ції, -цією

Речення зі словом «Греція»:

З одного боку, Греція є межею азійського ареалу.

Греція могла відвернутися від Передньої Азії, щоб зосередитися на самій собі та на своєму племінному житті.

Македонська еліта і, зокрема, царський рід Аргеадів еллінізована в тому сенсі, що вона має доступ до культури, створеної Грецією полісів, хоча сама Греція тримає їх за варварів, які цілком випадково говорять грецькою.

Сама Греція, яка втрачає своє населення через міграцію, занепадає і стає жертвою міжусобних воєн.

Цим оригінальним і, можливо, унікальним в анналах людства становищем пояснюється те, що Греція, попри свою домінантну географічну орієнтацію, залишалася готовою для можливого внеску в європейську історію.

Але силою тисячолітньої традиції ця Греція повернена в бік азійського ареалу.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

віддзвонюва́ти або віддзво́нювати