nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Горпина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — ГорпИна.

Горпи́на

Горпи́на, -ни, -ні, -пи́но!

Речення зі словом «Горпина»:

Баба Горпина взяла її з Іванових рук, хукнула в дзьоба, для чогось постудила в пір’я.

Антін доглядає мале теля й хату, менший Артем сидить вдома, сестра Горпина пасе корову на полі.

Є ще сестра Горпина, до війни була в Моздоці, друга сестра Марія живе у Вербівці.

Сьогодні Горпина, відчуваючи, що ступає на стежину до Господа, порушила клятву й відкрила цю таємницю.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

періо́дика або періоди́ка