nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Глухівщина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою У — ГлУхівщина.

Глу́хівщина

Глу́хівщина, -на, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

по́пуляризація або популяриза́ція