nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Гельвеція

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — ГельвЕція.

Гельве́ція

Гельве́ція, -ції, -цією (стара назва Швайца́рії)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

гульві́са або гу́львіса