nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Гавриш

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — ГАвриш.

Га́вриш

Га́вриш, -ша, -шеві і -шу (прізв.). Написа́в Га́вришеві; написа́в това́ришеві Га́вришу

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

лу́кавство або лука́вство