nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові гавана

Наголос у слові може падати на різні склади, залежно від значення.

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — гавАна.

гава́на

гава́на, -ни, -ні (сиґара)

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — ГавАна.

Гава́на

Гава́на, -ни, -ні (місто, Habana)

Речення зі словом «гавана»:

Ще за мить під черевом літака почала проноситися Гавана.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

демілітариза́ція або деміліта́ризація