nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Габсбурґ

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — ГАбсбурґ.

Га́бсбурґ

Га́бсбурґ, ґу, -ґові, у -зі (м. Habsburg) і Га́бсбурґ, -ґа (нім. прізв.); га́бсбурзький

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

мережа́ або мере́жа