nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Вільгельміна

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — ВільгельмІна.

Вільгельмі́на

Вільгельмі́на, -ни, -ні, -но!

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

чернігіве́ць або черні́гівець