nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Вороніж

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — ВорОніж.

Воро́ніж

Воро́ніж, -нежу, -нежеві, -нежем (м.); воро́нізький, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

по́дивитися або подиви́тися