nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Волоґда

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — ВОлоґда.

Во́лоґда

Во́лоґда, -ди, -ді (рос. м.); волоґо́дський, -ка, -ке

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

малува́тий або малу́ватий