nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Водолажченко

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — ВодолАжченко.

Водола́жченко

Водола́жченко, -ка, -кові (прізв.)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

кваліфікува́ння або квалі́фікування