nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Владивосток

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — ВладивостОк.

Владивосто́к

Владивосто́к, -ку, -кові, у -тоці (м.)

Речення зі словом «Владивосток»:

У вісімнадцятому, рятуючись від більшовицького перевороту, нестримним потоком до Харбіна через Владивосток почали прибувати російські купці, промисловці, власники давніх дворянських родів та великих капіталів.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

спо́руджувати або спору́джувати