nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Веніямин

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — ВеніямИн.

Веніями́н

Веніями́н, -на, -нові. Веніями́нович, -ча. Веніями́нівна, -вни. Веніями́нів, -нова, -нове

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ба́зуватися або базува́тися