nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Великобрітанія

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — ВеликобрітАнія.

Великобріта́нія

Великобріта́нія, -нії, -нією

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

нау́збіч або на́узбіч