nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Вагилевич

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — ВагилЕвич.

Вагиле́вич

Вагиле́вич, -ча, -чеві, -чем (укр. письм.)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

проглеі́діти або прогле́ідіти