nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Білорущина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою У — БілорУщина.

Білору́щина

Білору́щина, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

перти́ або пе́рти