nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Білорусія

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою У — БілорУсія.

Білору́сія

Білору́сія, -сії, -сією

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

клясифіка́ція або клясифікаці́я