nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Бурґундія

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою У — БурґУндія.

Бурґу́ндія

Бурґу́ндія, -дії, -дією (країна)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

арі́єць або аріє́ць