nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Бурґундія

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою У — БурґУндія.

Бурґу́ндія

Бурґу́ндія, -дії, -дією (країна)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

сояшничи́ння або соя́шничиння