nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Брітанія

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — БрітАнія.

Бріта́нія

Бріта́нія, -нії, -нією = А́нглія

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

до́ньчин або доньчи́н