nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Брюллов

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — БрюллОв.

Брюлло́в

Брюлло́в, -ва, -ву, -вим (прізв.)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

приу́чувати або при́учувати