nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Броніслав

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — БроніслАв.

Бронісла́в

Броні[и]сла́в — квадратові дужки, показують, що літера або склад, узяті в [], можуть чергуватися з попередньою літерою чи складом, тобто можливі дві правописні форми. Рекомендуємо, як основну правописну форму, ту, що не в дужках.

Речення зі словом «Броніслав»:

Про чудотворну силу того образу місцевий ксьондз, Броніслав Роговський, розповідав неймовірні історії.

Справжній образ ще у двадцятому році тарнорудський ксьондз, такий собі Броніслав Роговський, вивіз до Тернополя.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

визи́скування або визискува́ння