nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Браїлівщина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Ї — БраЇлівщина.

Браї́лівщина

Браї́лівщина, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

викрута́си або ви́крутаси