nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові бондаренко

Наголос у слові може падати на різні склади, залежно від значення.

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — бондарЕнко.

бондаре́нко

бондаре́нко, -ка, -кові, -ку!

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою Е — БондарЕнко.

Бондаре́нко

Бондаре́нко, -ка, -кові (прізв.)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

переку́повувати або перекупо́вувати