nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Болєславєц

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — БолєслАвєц.

Болєсла́вєц

Болєсла́вєц, -ла́вца (м.) (укр. пр.)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

переці́джений або пере́ціджений