nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Болеслав

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — БолеслАв.

Болесла́в

Болесла́в, ва, -вові, -ве! Болесла́вович, -ча. Болесла́вівна, -вни. Болесла́вів, -вова, -вове

Речення зі словом «Болеслав»:

Князь Ізяслав розсварився зі своїм тестем, і круль Болеслав подався в свої землі разом зі своїм поріділим воїнством.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

ритина́ або рити́на