nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Богуславщина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — БогуслАвщина.

Богусла́вщина

Богусла́вщина, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

скомпоно́ваний або ско́мпонований