nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Богопільщина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — БогопІльщина.

Богопі́льщина

Богопі́льщина, -ни, -ні

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

виснажени́й або ви́снажений