nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Бердичівщина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — БердИчівщина.

Берди́чівщина

Берди́чівщина, -ни

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

паса́ж або па́саж