nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Бердичівщина

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою И — БердИчівщина.

Берди́чівщина

Берди́чівщина, -ни

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

польщи́зна або по́льщизна