nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Бенґалія

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — БенґАлія.

Бенґа́лія

Бенґа́лія, -лії, -лієї (країна, англ. Bengal)

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

круте́нь або кру́тень