nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Бавкіда

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою І — БавкІда.

Бавкі́да

Бавкі́да, -ди, -ді

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

гречани́й або греча́ний