nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильне наголос у слові Атлантіка

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою А — АтлАнтіка.

Атла́нтіка

Атла́нтіка, -ки, -ці

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

прилю́дний або прилюдни́й