nagolos.online — розстановка і перевірка наголосів в словах

Введіть слово українськими літерами без пробілів.

Правильний наголос у слові Арістотель

У зазначеному вище слові наголос має бути поставлений на склад з літерою О — АрістОтель.

Арісто́тель

Арісто́тель, -теля, -леві, -лем. Арісто́телів, -лева, -леве

Речення зі словом «Арістотель»:

Після Гіппократа трон провідного медичного авторитета посів Арістотель.

Зокрема Арістотель був переконаний, що сім’яні залози кріпляться до голосових зв’язок через кровоносні судини.

І все ж Арістотель частково мав рацію.

Чудову відповідь на це запитання дає Арістотель у Метафізиці .

Згодом у Лікейському гімнасії вчителював Арістотель, заснувавши там школу перипатетиків.

Перевірте себе, виберіть слово із правильним наголосом

пра́старий або прастари́й